Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta
Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta

Hey everyone, hope you are having an amazing day today. Today, we’re going to make a special dish, creamy parmesan mushroom chicken pasta. One of my favorites. For mine, I will make it a bit unique. This is gonna smell and look delicious.

Delicious and Creamy Chicken and Mushroom Pasta is ready to serve! The CREAMIEST Creamy Garlic & Mushroom Chicken.without the dairy cream! This low-carb and keto friendly dish is packed with flavor and makes a delicious dinner on a salad, pasta or rice!

Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta is one of the most popular of current trending foods in the world. It’s simple, it is quick, it tastes delicious. It is appreciated by millions daily. Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta is something which I’ve loved my whole life. They are nice and they look fantastic.

To begin with this recipe, we must first prepare a few components. You can cook creamy parmesan mushroom chicken pasta using 13 ingredients and 8 steps. Here is how you cook it.

The ingredients needed to make Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta:
 1. Prepare 100-150 gram fresh sliced mushroom
 2. Take 4 boneless, skinless chicken breasts, thinly sliced
 3. Make ready 1/4 onion
 4. Take 1 tablespoon garlic
 5. Make ready 50 ml milk
 6. Make ready 15 gram Parmesan chesse
 7. Make ready 3 gram basil leaves
 8. Get Olive oil
 9. Prepare 1/2 cup butter no salt
 10. Prepare Salt
 11. Get Spaghetti noodle
 12. Get 1 tablespoon wheat flour
 13. Prepare 1/2 tablespoon pepper

Add flour and stir until incorporated. Add half-and-half, chicken stock, Parmesan, and oregano and season with salt and pepper. A delicious, super creamy white wine based sauce loaded with mushrooms and tender, perfectly seared chicken. The very best thing about this skillet dinner is the sauce.

Steps to make Creamy Parmesan Mushroom Chicken Pasta:
 1. Prepare the ingredients
 2. In a large skillet add olive oil and cook the chicken on medium high heat for 3-5 minutes on each side or until brown on each side and cooked until no longer pink in center. Remove chicken and set aside on a plate. Add the sliced mushrooms and cook for a few minutes until tender. Remove and set aside.
 3. To make the sauce add the butter and melt. Add garlic and cook until tender. Whisk in the flour until it thickens. Whisk in chicken broth, heavy cream, parmesan cheese, garlic powder, pepper and salt. Add the spinach and let simmer until it starts to thicken and spinach wilts. Add the chicken and,mushrooms back to the sauce and serve over pasta is desired.
 4. Vietnamese guide (Hướng dẫn tiếng Việt): 1. Đun sôi một nồi nước to. Đợi nước sôi thì nêm muối (nhạt hơn nấu canh một tẹo), cầm cả nắm mỳ thả vào nồi, để cho mỳ tự trôi xuống nước. Thi thoảng khuấy đều cho mỳ khỏi dính. Luộc theo thời gian chỉ dẫn trên bao, đến khi mỳ vừa chín đạt al dente (mỳ chín mềm, không còn vị sượng cứng của mỳ sống, nhưng vẫn đủ dai, không bị nát). Đổ mỳ ra rổ, xóc cho ráo nước – xả nước lạnh.
  1. Thịt gà thái lát mỏng. Nấm rửa sạch, thái lát theo chiều dọc thân cây nấm, mỗi lát dày khoảng 3-5mm. Hành tây băm nhỏ. Tỏi lột vỏ, bằm nhuyễn.
 5. Bắc chảo lên bếp. Đun chảy bơ trong chảo. Đợi bơ tan chảy hết thì cho hành tây vào, xào thơm ở lửa vừa trong khoảng 2-3 phút. Cho nấm vào cùng chút muối & tiêu. Xào ở lửa vừa khoảng 2 phút cho nấm vừa chín thì trút nấm ra bát (hình 1-2)
 6. Cho 1 thìa dầu Olive vào chảo, đợi dầu nóng thì cho tỏi vào phi thơm. Cho thịt gà vào xào, nêm chút muối & tiêu, xào đến khi thịt gà chín tới (hình 3-4)
 7. Cho nấm vào chảo thịt gà, cùng kem tươi, sữa tươi, pho mát và Basil khô. Vặn nhỏ lửa đun liu riu khoảng 3-5 phút, thi thoảng đảo đều, đến khi kem sữa cạn bớt thành sốt hơi sệt. Nêm lại muối, tiêu cho vừa ăn.

Luckily this recipe makes enough to go around for every plate on the table. What does creamy parmesan mushroom sauce taste like? I am pretty happy that the sauce for this chicken, mushroom and spinach dish turned out to Yet it still tastes rich. You can eat this amazing chicken and spinach dish as a main entry or with a side of pasta or rice. A rich and creamy sauce coats chicken breasts in this quick and comforting dinner.

So that is going to wrap it up for this exceptional food creamy parmesan mushroom chicken pasta recipe. Thanks so much for your time. I’m sure you will make this at home. There’s gonna be more interesting food at home recipes coming up. Remember to bookmark this page in your browser, and share it to your family, friends and colleague. Thank you for reading. Go on get cooking!